17

Praca w bezpiecznych warunkach

Odkąd CBDGP zajmuje się uświadamianiem, jakie zagrożenia niesie ze sobą praca pod ziemią jest o wiele bezpieczniej. Organizowane są specjalne spotkania, na których każda osoba pracująca pod ziemią może dowiedzieć się, czego nie należy robić, a co powinno się robić. To bardzo ważne, bo niestety, ale jest bardzo źle w naszym górnictwie. Wiele wypadków, które […]